Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Klesutdeling må følge HMS reglementet som alle andre organisasjoner. Vi skiller mellom åpen informasjon for alle som du finner her - og våre konkrete avgjørelser og handlinger knyttet til drift og økonomi på passordbeskyttet område.

Passordbeskyttet er på https://hms.klesutdeling.no 
IK-Mat finnes her

Alle frivillige har her tilgang med passord på  

  • internkontrollsystemet
  • handlingsplan
  • risikoanalyser

i tillegg kan alle - også brukere legge inn logger og avviksmeldinger som tas opp på møter knyttet til HMS.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

Oversikt over de krav i næringsmiddellovgivingen som gjelder for virksomheten,
-
 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen §5

se  https://hms.klesutdeling.no 

og IK-Mat system

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

 Se rutiner på denne siden samt   https://hms.klesutdeling.no 

Rutiner skal finnes på oppslag i lokalet samt digitalt her.

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

Møter for alle frivillige minst en gang pr år, i tillegg et aktivt styre - se   https://hms.klesutdeling.no 

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

Link mål her

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

må dokumenteres skriftlig - se  https://hms.klesutdeling.no 

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

må dokumenteres skriftlig se  https://hms.klesutdeling.no 
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

må dokumenteres skriftlig - se her for rutiner - samt noe på   https://hms.klesutdeling.no 
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig - se logg samt system på  https://hms.klesutdeling.no 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn