Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Første del av kurset Agent i eget liv

Læringsmål

Deltakeren skal ha fått en innføring i å bli agent i eget liv gjennom arbeid med kompetanse og ferdigheter knyttet
til mestring og Kommunikasjon. Deltakeren skal ha en forståelse og utviklet sine personlige egenskaper og
interesser. Deltakerne skal kjenne til forutsetning for god psykisk helse og arbeidserfaring

Kurset består av totalt 80 timer

Kurset holdes over 10 uker, men 8 timer totalt hver uke

40 timer er veiledning og gruppesamtaler
20 timer er oppgavebesvarelser
20 timer er praktiske øvelser

Nivå:
Grunnkurs

Innføring i å bli agent i eget liv

Organisering og pedagogisk metode:

Læringsressurser:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

For alle 4 kursene gjelder følgende

Teoretisk forankring:  Agency ( Agent ieget liv) Bandura (1997, 2006) bruker begrepet human agency som et nøkkelbegrep i teorien. Begrepet
viser til at mennesket har potensiale til å være agent i eget liv. Å være agent i eget liv innebærer i følge
Bandura at vi har tro på egen evne til å oppnå ønskede effekter av egne handlinger.


Skaalvik & Skaalvik, 2013 : Det er selvregulering (å være agent i eget liv – og handle intensjonalt),
mestringsforventning (omfatter egenkraftmobilisering, influerer innsats, utholdenhet og valg av aktiviteter),
modelllæring (både gjennom instrumentelt og emosjonelt støttende lærerforbilder og prosjekter med
positive resultater) og læringsorientert målstruktur (som omfatter tilpasset opplæring, interessebasert
læring, individuell utviklingsplanlegging og bevissthet rundt den enkeltes personlige utviklingssoner). 

Disse sentrale ferdighetene skal være gjennomgående suksessfaktorer i kurset

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn